PPH RATEX ::  ul.WRZOSOWA 1 ::  58-521 JEŻÓW SUDECKI

O firmie

Firma RATEX powstała w 1990 r.
Zajmuje się produkcją i dystrybucją wyrobów zapewniających bezpieczeństwo na wodzie.Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na opracowanie wzorów o prostej konstrukcji, gwarantujących łatwe, szybkie i niezawodne użycie sprzętu. Jednocześnie wyróżnia się on funkcjonalnością i dużą trwałością.

Firma RATEX oferuje sprzęt asekuracyjny i ratunkowy:
- do zastosowania w rekreacji i sportach wodnych,
- do wyposażenia pływalni i ośrodków przywodnych,
- do użycia w ratownictwie wodnym.

Firma RATEX poleca sprzęt niezbędny w czasie akcji powodziowych i innych zagrożeń nadzwyczajnych, używany m.in. przez:
- jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Policję,
- WOPR.

Firma RATEX oferuje sprzęt z zakresu BHP, używany na:
- oczyszczalniach ścieków,
- ujęciach wodnych,
- budowlach i urządzeniach hydrotechnicznych (mosty, śluzy, tamy i in.),
- śródlądowych jednostkach pływających.

PPH RATEX

ul.WRZOSOWA 1

58-521 JEŻÓW SUDECKI

TEL. KOM. 601 572 228

TEL. KOM. 603 123 816

e-mail: ratex@ratex.com.pl

WYRÓB SPRZĘTU SPORTOWEGO I RATUNKOWEGO BOGDAN GŁOWACKI

ul.WRZOSOWA 1

58-521 JEŻÓW SUDECKI

TEL. KOM. 601 572 228

TEL. KOM. 603 123 816

e-mail: ratex@ratex.com.pl

Projekt i wykonanie KMEDIA.PL Strony internetowe