PPH RATEX ::  ul.WRZOSOWA 1 ::  58-521 JEŻÓW SUDECKI

Kontakt

PPH RATEX
ul.WRZOSOWA 1
58-521 JEŻÓW SUDECKI

TEL./FAX 75 713 21 25
TEL. KOM. 601 572 228
TEL. KOM. 603 123 816
e-mail: ratex@ratex.com.pl

konto: BZ WBK 3 Oddział Jelenia Góra 12 1090 2633 0000 0001 0203 2094

 

WYRÓB SPRZĘTU SPORTOWGO I RATUNKOWEGO BOGDAN GŁOWACKI
ul.WRZOSOWA 1
58-521 JEŻÓW SUDECKI

TEL./FAX 75 713 21 25
TEL. KOM. 601 572 228
TEL. KOM. 603 123 816
e-mail: ratex@ratex.com.pl

konto:  KREDYT BANK S.A. Oddział Jelenia Góra 79 1500 1429 1214 2002 2482

PPH RATEX

ul.WRZOSOWA 1

58-521 JEŻÓW SUDECKI

TEL. KOM. 601 572 228

TEL. KOM. 603 123 816

e-mail: ratex@ratex.com.pl

WYRÓB SPRZĘTU SPORTOWEGO I RATUNKOWEGO BOGDAN GŁOWACKI

ul.WRZOSOWA 1

58-521 JEŻÓW SUDECKI

TEL. KOM. 601 572 228

TEL. KOM. 603 123 816

e-mail: ratex@ratex.com.pl